Център за тестване на продукти

1. Определете дали продуктът има проблеми с качеството чрез оценка на качеството на продукта; Никой производител или стопански субект не може да фалшифицира дадена стока, да предаде фалшива стока като истинска, да предаде лоша стока като добра или да прехвърли некачествена стока като добра;Забранено е да се произвеждат стоки, които са официално елиминирани от държавата, или да се продават невалидни или повредени стоки.За да реализират огромни печалби, някои производители и продавачи произвеждат и продават фалшиви и лоши продукти или некачествени продукти, причинявайки на потребителите големи загуби в тялото, икономиката и духа.За да се защитят правата и интересите на потребителите, е необходимо да се определи дали спорните продукти имат проблеми с качеството чрез съдебна оценка на качеството на продуктите.


2. Определете причинно -следствената връзка между проблеми с качеството и факти за щети чрез оценка на качеството на продукта; Дали има причинно -следствена връзка между качеството на продукта и резултатите от щетите определя дали и каква отговорност трябва да носи отговорното лице.Съдебната медицина за качеството на продуктите разкрива фактите за причинно -следствената връзка и дава основание за разследване на степента и вида на отговорността на отговорното лице, а именно гражданска, наказателна или административна отговорност.


3. Определя връзката на проблемите с качеството на продукта чрез оценка на качеството на продукта, след което определя предмета на отговорност за щети, за да осигури основа за разследване на отговорното лице; Проблеми с качеството на продуктите могат да възникнат във всяка връзка на производството, съхранението, транспортирането и продажбите. Съдебните органи, като основен орган, отговорен за щетите, трябва да определят оценката на качеството на продукта, за да определят дефекти на продукта и дефекти в процеса от производството до продажбите, така че да определят основния орган, отговорен за обезщетението.

3.png

Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)

Политика за поверителност